SIK SORULANLAR
Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite (Çocuk)
Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite (Yetişkin)
Otizm
Asperger Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Tik Bozukluğu
Kaygı Bozuklukları
Depresyon
Bipolar Bozukluk
TİK BOZUKLUĞU
 • Tik Bozuklukları ne demektir?

  Tikler, ani, hızlı, tekrarlayıcı, göreceli olarak irade dışı görülen, bedenin bir bölgesinde, kaslarda görülen bir hareket bozukluğudur. Bazen normal bir davranışın bir parçasını taklit eder. Genelde kısa sürelidir. Zamanla hem şekil hem sıklığı değişkenlik gösterir. Tikler bazen rahatsız edici bedensel duyumlar eşlik eder, tikin ortaya çıkışı ile bedensel duyumu hafifler. Motor tik diye isimlendirilen tikler en sık göz kırpma, kafa oynatma, ağız ve burun hareketleri, omuz oynatma, bazen el kol jestleri, bazen amaçlı hareketler gibi algılanabilir, daha abartılı veya küfür/ hakaret anlamı taşıyan el kol hareketleri veya vurma, yaralama, ısırma olabilir. Fonik veya vokal tikler ise bazen basit boğaz temizleme, horlama, bazen de kompleks sesler ve konuşmalar, hatta küfür etme olabilir. Psikiyatri sınıflama sistemi tik bozukluklarını dört gruba ayırmıştır.

   

  • Geçici tik: Bir yıldan az bir süre görülen tiklerdir.

  • Kronik motor tik: Bir yıldan uzun süren sadece hareket tiklerinden oluşan tik grubudur.

  • Kronik vokal tik: Bir yıldan fazla süren fonik tiklerdir.

  • Tourette Bozukluğu: Hem fonik , hem motor  tiklerinden oluşan, bir yıldan fazla süren  klinik tablodur.

   

   

  Tikler nasıl başlar ve nasıl seyreder?

  Tikler genelde gün/günler içinde aynı kas grubunu etkiler, ancak aylar/ve yıllar içinde bedenin başka bölgelerine hareket eder. Sıklıkla, ilk, yüzden başlar sonra omuz, boyun, beden, sırt ve bacaklara yayılır. En sık görülen tikler göz kırpma, kaş oynatma, burun ve ağız oynatma, göz döndürme, omuz oynatma, karın germe, vurma, tıklatma, ayak tikleridir. Tikler bazen bir süre bastırılabilir ve kısa süre kontrol altında tutulabilir. Sıklıkla gündüzler görüler ancak bazen gece de görülebilir.

   

  Tik bozuklukları ne sıklıkta görülmektedir?

  En sık görülen Geçici tik bozukluğudur, bu durum nüfusun %5-18 inde görülmektedir. Kronik tik bozukluğu %1-%7, Tourette  bozukluğu (TB)  %0.4-% 1.8 oranında görülmektedir.Erkeklerde kadınlara oranla sıktır.

   

  Tik Bozukluğunun sebepleri nelerdir?

  Genetik geçiş çok önemlidir. Beyin yapısal görüntüleme çalışmaları ile beyinin belli bölgelerindeki (kortiko-striatal-thalamo-kortikal)  döngülerle  ile ilgili olduğu bildirilmektedir.

   

  Tik bozuklukları görüldüğünde, hekime başvurmadan önce neler yapılmalı?

  Tiklerin ne sıklıkta görüldüğü, hayat üzerine etkisi iyi değerlendirilip, gerekirse görüntüsü alınıp psikiyatra başvurmakta yarar var.

   

  Tik bozuklukları en çok hangi yaşlarda başlar?

  Motor tikler ortalama başlama yaşı 6-7 (2-18 yaş arası)dır, sesli tikler motor tiklerden daha geç (sıklıkla 9-10 yaş gibi) başlar. Ancak bazı olgularda sesli tikler daha önce görülebilmektedir.

   

  Tik bozuklukları olan hastalarda düzelme mümkün mu?

  Hastaların büyük kısmında tikler 10-15 yaş arasında en yoğun dönemdir. Genelde şiddeti ve sıklığı çok farklı zamanlarda değişkenlik göstermektedir. Erişkin çağında değişken bir süreç söz konusudur. Hastaların önemli bir kesiminde 19-20 yaş itibarı ile ciddi bir hafifleme görülmektedir. Az bir kesimde yaşam boyu süren bazen ciddi sosyal probleme yol açan, vurma,  ısırma tikleri gibi tikler vardır.

   

  Tik bozuklukları olan kişilerde başka hangi psikiyatrik sorunlar görülme ihtimali var mıdır?

  Obsesif kompulsif bozukluk ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu en sık eşlik eden durumlardır.

   

  Tik bozukluklarının tedavisi nasıldır?

  ilk iş hasta ve aileyi tikle ilgili bilgi aktarımı ve eğitimle başlar. Davranışçı tedavi özellikle yetişkinlerde ve hafif tiklerde işe yaramaktadır. Tikin şiddeti fazla ise ve hayatı etkiliyorsa ilaç tedavisine başlamak gerekmektedir. İlaç tedavisi ortalama 6-9 ay (tikler azaldıktan sonra) sürdürülmelidir.

WEB TASARIM Nuray Demir 0532 261 04 04