SIK SORULANLAR
Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite (Çocuk)
Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite (Yetişkin)
Otizm
Asperger Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Tik Bozukluğu
Kaygı Bozuklukları
Depresyon
Bipolar Bozukluk
DİĞER AKADEMİK ETKİNLİKLER
 • A-Danışmanlık verdiği uzmanlık tezleri

  1- Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda nöropsikolojisik değerlendirme (Dr.Meltem Kora, 1998)

  2- Çocuk ve Ergenlerde sosyal fobiler. (Dr.Türkay Demir, 1998)

  3- Otizmde immun faktörlerlerin rolü (Dr.Behiye Alyanak, 1998)

  4- Alkoliklerin çocuklarında DEHB (Dr. Nimet Kaynak, 2002)

  5- Bipolar tanılı hastaların çocuklarında DEHB (Dr.Osman Abali, 2003)

  6- Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda OKB yaygınlığı (Dr.Zerrin Topcu, 2004)

  7- Pediatrik OKB si olanlarda Nöropsikolojik değerlendirme. (Dr.Gokce Yazıcıoglu, 2004)

  8- İşitme engellilerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Prevalansı (Dr.Human elbi 2006)

  9- Serebral Palcy lilerde otizm prevalansı. (Dr.Ayse kılıncaslan 2006)

  10- DEHB lilerde Bipolar komorbiditesi (Gozde Lus 2008)

  11- Asperger bozukluğu olanlarda Psikiyatrik komorbidite (Dr.Canan Tanıdır 2008)

  12- İşitme engellilerde otizm prevalansı ve eşlik eden risk faktörleri (Dr.Timur Şevketoglu 2008)

  13- Yüksek işlevli otistiklerde psikiyatrik komorbidite (Dr.Sabri Her guner 2008)

  14- Otizm Spektrum Bozukluklarında Travma sonrası stres bozukluğu (Dr Mohammad Mehtar)

 • B-Dergi Hakemliği

   • Journal of Pediatric Neurology

   •  Journal of Autism & Developmental Disorder

   •  International Journal of Autism

   • Journal of Intellectual disability Research

   • Autism Research

   •  Nörpsikiyatri Arşivi

   •  Tıp fakültesi Mecmuası

   • Yeni Sempozyum

   • Türk Psikiyatri Dergisi

 • C-Üyesi Bulunduğu Dernekler

  • TÜRK Nöropsikiyatri Derneği

  • Türkiye Çocuk ve Gençelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Derneği

  • Çocuk akıl Sağlığı Derneği

  • Dünya Biyolojik Psikiyatri Derneği

  • INSAR (International studies on autism research)

  • The Society for Neuroscience

  • Istanbul Tabip Odası

  • Türk Tabipler Birliği

 • D-Düzenlediği Uluslararası Kongreler

  • I. Gelişimsel Nöropsikiyatri Bozukluklar Toplantıları & I.Istanbul Otizm sempozyumu (2003)(Kongre Başkanlığı)

  • II. Uluslararası Gelişimsel Nöropsikiyatri Bozukluklar Toplantıları&I.Istanbul Otizm sempozyumu (2004) (Kongre Başkanlığı)

  • III. Uluslararası Gelişimsel Nöropsikiyatri Bozukluklar Toplantıları. Otizm & DEHB sempozyumu (2006) (Kongre Başkanlığı)

   

  IV.25inci  Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiayatriisi Kongresi –İstanbul  2015(Kongre Başkanlığı)

WEB TASARIM Nuray Demir 0532 261 04 04