PROF. DR.
NAHİT MOTAVALLI MUKADDES
İSTANBUL ÇOCUK ERGEN PSİKİYATRİSİ ENSTİTÜSÜ

Prof.Dr Nahit Motavalli Mukaddes;

 

Hem çocuk ve ergen, hem de erişkin psikiyatrisi uzmanıdır. 1994 -2013 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İstanbul Tıp Fakültesinde eğitimci, araştırmacı ve yönetici olarak pek çok görev üstlenmiştir.

2013 yılından itibaren akademik ve klinik etkinliklerini İstanbul Çocuk Ergen Psikiyatrisi Enstitüsü nde yürütmektedir.

Şu an erişkinlerde Dikkat eksikliği hiperaktivite Bozukluğu, Asperger bozukluğu ve Otizmle ilgilenmektedir. Çocuk ve ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Otizm, Asperger Bozukluğu, Bipolar Bozukluk, Depresif Bozukluk, Kaygı Bozuklukları, Tik Bozuklukları ve Obsesif Kompulsif Bozukluk gibi önemli psikiyatrik tablolarla ilgilenmektedir.

Psikiyatrik hastalıklara bütüncül yaklaşımı benimseyerek, pek çok meslek grubu (psikolog, konuşma terapsiti, özel eğitimci) ile birlikte ortak hasta takibi yapmaktadır. Uluslararası alanda önemli iş birlikleri söz konusudur.

 

“OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI:
TANI VE TAKİP” ADLI KİTABI
NOBEL TIP KİTABEVLERİ’nde! “YAŞAM BOYU DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU VE EŞLİK EDEN DURUMLAR” ADLI KİTABI NOBEL TIP KİTABEVLERİ’nden ÇIKTI!
Prof.Dr Nahit Motavalli Mukaddes'in, “YAŞAM BOYU DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU VE EŞLİK EDEN DURUMLAR” ADLI KİTABI NOBEL TIP KİTABEVLERİ’nden Çıktı!"
SIK SORULANLAR
Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite (Çocuk)
Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite (Yetişkin)
Otizm
Asperger Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Tik Bozukluğu
Kaygı Bozuklukları
Depresyon
Bipolar Bozukluk